Back to Top

Info/opgave Opleiding

EHBO Lichtenvoorde is nu Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting. (Augustus 2013)

Op 14 Augustus 2013 heeft de Nederlandse Hartstichting meegedeeld dat de EHBO Lichtenvoorde aan alle toetredingscriteria heeft voldaan voor het Reanimatiepartnerschap van de Nederlandse Hartstichting.
Op vrijdag 16 augustus heeft de voorzitter van de EHBO Lichtenvoorde, dhr. J. Kuipers, het convenant met de Nederlandse Hartstichting ondertekend.
Binnenkort zal deze vermelding ook op de site van de Nederlandse Hartstichting staan onder Reanimatiepartnerschap.
Mede met het oog hierop, kunnen de mensen die geen EHBO-diploma hebben en wel de reanimatie en het bedienen van de AED willen leren, dit via de EHBO Lichtenvoorde gaan volgen.
Ook gaat er bij voldoende deelname weer een nieuwe EHBO-cursus van start.
Verder kunt u deelnemen aan een cursus Eerste Hulp aan kinderen als hiervoor voldoende belangstelling bestaat.

Voor info en opgave:
Nieuwe opleidingen EHV – EHV voor kinderen en AED/Reanimatie,
Tevens voor alle herhalingsopleidingen voor het geldig houden van uw diploma. Herhalingsopleidingen zijn overdag woensdag, donderdag en vrijdagmorgen 08.45 uur t/m 12.45 uur als op avonden: maandag en woensdag van 19.30 uur t/m 21.30 uur.
opgave@ehbolichtenvoorde.nl

Eerste hulp EHBO Lichtenvoorde